SPLOŠNE INFORMACIJE

KAJ
Ob 100 letnici 12 Soške bitke znane tudi pod imenom preboj ali čudež pri Kobaridu boo uprizorili spektakel kot ga pri nas še ni bilo. 150 vojakov, 2 letali, 100 in več eksplozij, ognjene eksplozije, simulacija plinskega napada, avionsko bombardiranje in mitraljiranje, juriši vojakov in “boj na nož” z vsem tem in več vam bomo poskušali prikazati kako so potekali boji na tem območju leta 1917.

KJE
Muzej prve svetovne vojne na Kolovratu, nad Tolminom (5220 Volče)

KDAJ
V nedeljo 17.9.2017

KDO
Kulturno zgodovinsko društvo Triglav z prijateljskimi društvi. Več kot 150 nastopajočih iz 10 držav.

KAJ JE REENACTMENT
Ena od oblik muzeja na prostem je reeactment oziroma ponazoritve. To so dogodki kjer se  ponazori oziroma uprizori ali zaigra nek zgodovinski dogodek ali zgodovinsko bitko z obleko, opremo in orožjem primernim časovnemu obdobju uprizorjenega dogodka. V Sloveniji je najbolj znana reenactmenta v obliki srednjeveških iger, medtem, ko so kasnejša obdobja in ponazoritve bitk še v razvoju medtem ko so v Evropi in svetu že stalnica. Tako skoraj vsi poznamo Ameriške ponazoritve bitk iz obdobja državljanske vojne, bitke med jugom in severom.

KULTURNO ZGODOVINSKO DRUŠTVO TRIGLAV
Kulturno zgodovinsko društvo Triglav je bilo ustanovljeno leta 2007 kot prostovoljna organizacija, ki združuje vse tiste, ki jih zanima vojaška zgodovina in ki se želijo aktivno vključevati v ponazoritve različnih zgodovinskih dogodkov in bitk. Društvo ravno tako sodeluje pri različnih razstavah vojaške opreme, orožja in vozil. Pri vseh dogodkih poskuša prikazati profesionalni zgled, obnašanje ter disciplino enot, in dogodkov ki jih ponazarja.

BITKA NA KOLOVRATU
Po grebenu Kolovrataje pred prvo svetovno vojno potekala meja med Avstro-Ogrsko in Italijo. Prvi dan vojne so italijanske enote prekoračile mejni greben in ga pričele utrjevati. Italijanska vojska je postopoma zgradila obsežen sistem obrambne črte, z številni topniški položaji in opazovalnicami, od koder so opazovali soško bojišče. Iz teh visokih položajev so italijanski topničarji lahko streljali na avstro-ogrsko prvo obrambno črto, oskrbovalno pot med Tolminom in Baško grapo ter druge pomembne cilje v avstro-ogrskem zaledju. Položaji na Kolovratu so Italijanom pomenili eno ključnih točk obrambe v 12. soški ofenzivi. Že zvečer prvega dne 12. Soške ofenzive, 24. oktobra 1917 so nemške enote zasedle Kolovrat in odprle pot za nadaljnji prodor po grebenu Kolovrata in Matajurja ter naprej v Furlansko nižino. V bojih na Kolovratu je kot poveljnik enote Württemberškega gorskega bataljona sodeloval tudi nadporočnik Erwin Rommel, kasneje eden najbolj znanih nemških generalov v drugi svetovni vojni.

Na grebenu Kolovrata je urejen muzej na prostem. Od tod se odpira lep razgled na nekdanje bojišče od Krnskega pogorja do Svete Gore in Furlanske nižine. Tu se nahajajo poveljniška in opazovalna mesta, mitralješki in topniški položaji, kaverne ter mreža strelskih in povezovalnih jarkov v več etažah.